Är demokratin och förvaltningen ett hinder för hållbar utveckling?

Ofta är det vinstintressen i fossil industri och vår egen konsumtionsiver som lägger hinder i vägen. Det är illa nog, menar debattören.