Är det omöjligt att bli socialdemokrat i valkompassen?

Professor Olle Törnqvist: Något är galet med frågorna. SVT svarar: Nej, underlaget är för dåligt.

ANNONS
|

Public service och seriösa tidningar satsar nu på opartisk granskning, för att motverka minskat förtroende för politiker och sociala medier samt Trumps utfall mot liberala ’fake news’. Ett steg är SVT:s valkompass, tillsammans med lokaltidningar som Bohusläningen. Det är utmärkt, men inte lätt. Jag vet det alltför väl, som tidigare ansvarig för kartläggningar av demokratiseringen i gigantiska Indonesien. Därför blir jag också nyfiken på hur andra lyckats med en likande uppgift lokalt, i min egen kommun Sotenäs.

Svaret är först komiskt. Alla i en kontrollgrupp ledande lokala sossar som testade kompassen med mig fick veta att vi var avfällingar. Men muntra skratt till trots är detta allvarligt – för kompassen ska ju hjälpa folk att välja parti.

ANNONS

Rimligen beror missvisningen inte på att vi inte skulle vara sossar, utan på att något är galet med frågorna. Så är det. Av de 17 påståendena att ta ställning till i kompassen om vilken politik som borde drivas i kommunen bygger inget på (s)-förslag. Med undantag av cykelvägar gäller detsamma en extra multipel fråga om vilka förslag i kommunen man anser vara viktigast. Och sista frågan om budgeten ger litet utslag. En potentiell S-väljare kan alltså nästan bara vara mer eller mindre negativ till andra partiers förslag, inte föredra socialdemokratisk politik.

I Sotenäs går Socialdemokraterna till val på fyra brännande frågor. De två första om omsorgen och personalens arbetsförhållanden hänger ihop. Enligt S kräver bättre omsorg att kommunen tar mer, inte mindre, ansvar för bättre arbetsförhållanden samt justa sociala villkor vid upphandling av tjänster. Den tredje frågan är hur en liten kommun ska klara skolorna när elevunderlaget minskar. Enligt S är grundbulten att lärarna kan försvara och förbättra kvalitén för alla elever. Bara det bästa är gott nog; och ingen barnfamilj flyttar till Sotenäs om standarden sjunker.

Den fjärde frågan handlar om kommunens överlevnad. Alla är välkomna, men om Sotenäs ska leva året runt måste lokala behov prioriteras. Det kan många hålla med om, men bara S säger att vägen dit är mindre marknad och privatisering till förmån för stärkt demokratisk planering med mer folkligt inflytande. Då kan kostnaderna för boendet, sjöbodarna och näringslivet hållas nere. Då kan husbehovsfisket försvaras. Då kan vi skapa fina samlingsplatser och cykelvägar. Då kan allas rätt till stränder och bryggpromenader värnas. För första gången har ett parti i Sotenäs självkritiskt samlat sig till ett komplett program för hållbar utveckling genom stärkt samhällsplanering och medborgerligt engagemang. Men SVT:s och Bohusläningens valkompass väljer att ignorera det.

ANNONS

Vad beror missarna i kompassen på? De ansvariga kan säga, att de frågat partierna och kanske fått dåliga svar. Ja, så kan det vara. Och mycket kan ha hänt sedan frågorna ställdes. Men just därför måste förstås undersökarna komplettera med sin egen kritiska granskning och journalistik. Där måste det ha brustit. Min hypotes är inte att det förmedlas ’fake news’, utan att den kritiska lokala journalistiken rustats ner (vilket borde vara ytterligare en valfråga), och att undersökarna inte ens läst Bohusläningens utmärkta debattsida. Där får man veta mer om huvudfrågorna i kommunvalet i Sotenäs än genom den missvisande valkompassen. Den måste devieras!

Olle Törnquist (S)

Professor i Politik och Utveckling

Svar:

Olle Törnqvist gör antagandet att anledningen till att ledande socialdemokrater i Sotenäs inte blev socialdemokrater när de gjorde SVT:s valkompass beror på ”att något är galet med frågorna”. Och sedan för han ett långt resonemang om detta. Förklaringen är mycket enklare än så. De socialdemokrater i Sotenäs som Olle bett svara på valkompassen gör det på ett annat sätt än dom som skickat in svar för socialdemokraterna i kommunen.

Grundprincipen för valkompassen är väldigt enkelt. De kommunala partiföreträdarna får ta ställning till ett antal politiska förslag som är aktuella för respektive kommun och sedan får väljarna besvara exakt samma frågor. Resultatet blir att väljaren kan jämföra sina åsikter med de lokala partiernas i en rad aktuella och partiskiljande frågor.

ANNONS

Vad det gäller själva frågeurvalet så har S i Sotenäs haft upprepade chanser att under våren skicka in de lokala politiska frågor de tänker driva i valet, till oss. På så sätt hade de kommit med när vi gjorde urvalet och formulerade de slutliga valkompassfrågorna för Sotenäs. Andra partier i Sotenäs har svarat men alltså inte socialdemokraterna. Men det saknas inte för det socialdemokratiska profilfrågor i den lokala valkompassen för kommunen. Det finns – precis som för alla de stora partierna – flera typiska kommunala profilfrågor för S. En av dom är mer eller mindre ordagrant en av de fem som S i efterhand själva valt att lyfta på sin profilsida för socialdemokraterna i Sotenäs; ”Billiga hyresrätter som hyresgäster har råd att bo i”. Så påståendet att S skulle vara missgynnat i valkompassen i förhållande till andra partier, är helt enkelt inte korrekt.

Olle Törnqvist avslutar med att han tycker att SVT borde ha gjort mer research och granskning av lokalpolitiken i Sotenäs för att på så sätt själva förstå vilka frågor alla partierna där driver. Detta är en helt orealistisk uppgift då vi har 290 kommuner i Sverige med 2500 lokala partier som deltar i och svarar på våra frågor till valkompassen. Det totala antalet svar som dessa partier gjort i de olika lokala valkompasserna är ungefär 50.000 till antalet. Att vi skulle veta vad alla partier tycker i alla olika lokala frågor är helt enkelt en omöjlig uppgift, även om SVT har en stark lokal bevakning.

ANNONS

Kristofer Sjöholm

Projektledare för Valkompassen på SVT

ANNONS