Är det rimligt med fritidsboende i hyreslägenheter?

Lysekil behöver riktlinjer för bostadsförsörjningen som följs

ANNONS

”Lysekils kommun skall vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar varandra till nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro.”

Så lyder Lysekils kommunpolitikers vision från 2015. Den kan man hitta på baksidan av deras Boendestrategi 2012. Det dokument som fullmäktige nyligen klubbade som Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2014-2018.

Med tre månader kvar av mandatperioden lyckas alltså politikerna i Lysekil klara lagens krav på att ha sådana riktlinjer och dessutom förnya dem minst vart fjärde år. Man både antog och förnyade riktlinjerna med samma klubbslag.

Gott så, kan man tycka. Om det inte vore för att Boendestrategin innehåller alla de mål politikerna fullständigt struntat i de snart gångna fyra åren. Inte undra på att målen fortfarande är relevanta för arbetet med bostadsförsörjningen. Ta bara det där med att planera och bygga för helårsboende. Det har ju istället blivit fritidsboende i nya bostadsrätter och till och med semesterlägenheter i Lysekilsbostäders hyreshus.

ANNONS

I andra kommuner är Riktlinjer för bostadsförsörjningen en ambitiös vägledning för att få till det bostadsbyggande som behövs. Så måste det bli även i Lysekil.

Under senhösten utlovas nya riktlinjer för perioden som kommer. Där måste politikerna skriva in hur steget från planer till byggande ska tas. I det perspektivet är det hyresrätter som behövs för unga som vill flytta hemifrån, för äldre som vill sälja villan, för nyanlända som behöver bostad och för den arbetskraft som väntas till industrin.

Vackra ord finns det redan gott om. Men politisk vilja behövs också!

Wigdis Elfving Brink

Lars Brink

Tom Andersen

Mats Andreasson

Roland Karlsson

Bostadspolitiska gruppen, förtroendevalda i hyresgästföreningen