Några av vindkraftverken på Skottfjället kommer att förändra landskapsbilden kring Bärfendals kyrka.

ANNONS