Är du en övertygad demokrat, Pär Holmgren?

Gunnar Hökmark (M): Skepsis mot folkviljan leder bara till katastrof.

ANNONS

Miljöpartiets lista till Europaparlamentsvalet toppas av tidigare demokratiminister Alice Bah Kuhnke, följt av meteorologen Pär Holmgren som har utmålat demokratin som ett hinder för en effektiv klimatpolitik. Det är minst sagt anmärkningsvärt att Miljöpartiet sätter en demokratiskeptiker som andra namn på sin lista. Delar Emma Nohrén från Brastad, sjätte namn på samma lista, synen på att demokratin kan offras för klimatets skull?

Det klasslösa samhället har tidigare använts som förevändning för att införa totalitära samhällen, med enorma tragedier som konsekvens. För att få ett samhälle med ökat välstånd och bättre miljö är demokratiska samhällen den enda lösningen. Det finns ingenting käckt med att i miljöns namn vara nyfiken på ingrepp i det demokratiska statsskiktet.

ANNONS

Ändå är det just det som Pär Holmgren har gjort när han på twitter tipsade om en artikel om totalitär styrning för att lösa klimatkrisen och beskrev den som ”intressant”. Redan för tio år sedan uttryckte han att avskaffandet av allmänna val kunde vara ett sätt att snabbare nå ett klimatneutralt samhälle. Det är att förneka, eller i bästa fall relativisera, demokratins betydelse.

När kritik har riktats mot Holmgren har han vare sig ursäktat eller förklarat tidigare uttalanden, utan varit tyst eller avfärdat kritiken rakt av. Det vore mer välkommet om Holmgren tog avstånd från sina uttalanden med insikten om varför de är problematiska.

Liknande resonemang har nämligen framförts av andra i just miljödebatten, där enskilda debattörer har hävdat att Kina är ett klimatpolitiskt föredöme eller till och med efterfrågat en klimatdiktatur. Trots att det är i diktaturer som utsläpp kan ske utan kritisk granskning, debatt och utveckling.

Genom att forma en klimatpolitik som har bred demokratisk legitimitet är sannolikheten större att politiken blir långsiktig och i sin tur mer verksam. Det kräver en teknisk utveckling som i sin tur förutsätter global ekonomisk utveckling genom en dynamisk ekonomi, öppna marknader och fria samhällen där individuella fri- och rättigheter respekteras.

ANNONS

Sverige behöver en klimatpolitik som förenar ekonomisk tillväxt, öppna samhällen och lägre utsläpp. Det är en politik som kan vinna gehör bland jordens största utsläppsländer och som kan leda till bättre samhällen för oss alla. Skepsis mot folkviljan leder däremot bara till katastrof.

Gunnar Hökmark (M)

Europaparlamentariker