Är länderna Island, Norge och Danmark otrygga?

De har varit medlemmar i Nato sedan 1949 menar Bengt Larsson på Smögen.