Är M redo att lämna låsningar om Natomedlemskap?

Den svenska säkerhetspolitiska doktrinen är tydlig och åtnjuter stor internationell respekt. Jag står bakom denna doktrin som också är också den socialdemokratiska.

ANNONS

Replik till Pål Jonson (M) och Ann-Sofie Alm (M)

LÄS MER:Varför vill inte Socialdemokraterna stärka vår säkerhet?

Den kraftigt höjda militära beredskapen som vi socialdemokrater inledde efter valet 2014 sänder tydliga signaler till omvärlden. Vi kommer inte vika ned oss för hot eller ge oss vid ett väpnat angrepp. Vi är beredda att försvara våra fri- och rättigheter om det skulle krävas. Moderaterna väljer nu att slåss mot väderkvarnar. I stället borde de lära sig lite politisk pragmatism.

Under perioden 2021–2025 kommer nivån på anslagen till det militära försvaret att ha ökat med 27,5 miljarder kronor årligen, i jämförelse med 2020. Totalt kommer 79 miljarder kronor att tillföras det militära försvaret under samma period. Tillsammans med de anslagsökningar som regeringen beslutat, föreslagit och aviserat under perioden 2014–2020 kommer satsningarna på det militära försvaret att ha ökat med 85 procent mellan 2014 och 2025. Det vi nu ser är den största satsningen på försvaret sen 1950-talet. En avsevärd skillnad från Moderaternas tidigare linje om att försvaret är ett särintresse och där den allmänna värnplikten avskaffades med tre rösters marginal i riksdagen. Sent ska syndaren vakna.

ANNONS

När nu Ann-Sofie Alm och Pål Jonson tycker att jag borde ”lämna gamla låsningar” och göra vad som är bäst för Sverige och införa en Natooption, så kan jag ju ställa en retorisk fråga tillbaka. Är ni beredda att lämna gamla låsningar kring er säkerhetspolitiska linje om att Sverige ska söka medlemskap i Nato? För det är väl det som ligger bakom att ni så tydligt drivit frågan om Natooption? Ett svenskt medlemskap i Nato? Vi behöver nog ha respekt för att vi har olika åsikter i denna fråga.

Sveriges internationella samarbeten har aldrig varit fler än i dag. Vi socialdemokrater, med vår försvarsminister Peter Hultqvist i spetsen, har intensivt arbetat för att stärka banden till bland annat våra nordiska grannar, länderna runt Östersjön, Frankrike och Storbritannien. Banden till USA har aldrig varit starkare än nu. Sverige har också ett välutvecklat samarbete med Nato.

En socialdemokratiskt ledd regering är garanten för ett självständigt Sverige som samarbetar med vilka vi vill och bygger stark militär förmåga. Det är det som inte bara sänder skarpa signaler till omvärlden, det är också det som på ett konkret sätt skyddar vårt land och våra intressen, upprätthåller en hög trovärdighet i arbetet med att dämpa konflikter, minska spänningar och bidra till fred och stabilitet. Det är så vi bygger Sveriges säkerhet.

ANNONS

Paula Holmqvist (S)

riksdagsledamot, Västra Götalands läns Norra (Fyrbodal)

ledamot i Försvarsutskottet