Socialdemokraterna vill försvåra möjligheterna till att lokalt kunna motsätta sig etableringar, vilket vare sig kommer att öka förståelsen eller acceptansen för etableringar, snarare tvärtom.
Socialdemokraterna vill försvåra möjligheterna till att lokalt kunna motsätta sig etableringar, vilket vare sig kommer att öka förståelsen eller acceptansen för etableringar, snarare tvärtom. Bild: Lasse Edwartz

Arbeta för att öka incitamenten för vindkraft

I en debattreplik från Socialdemokraterna försvarar man förslaget om att slopa dagens kommunala veto vid vindkraftsetableringar. Där ställer man sig i stället bakom den snabbutredning om ett slopande, som beställts av Miljöpartiets Per Bolund och där även utredningen fick ledas av en miljöpartist.

ANNONS

Replik till Patrik Engström (S) och Monica Haider (S) 9 juli

LÄS MER:Fortsatt stort kommunalt inflytande över vindkraften

För Sverigedemokraterna är det självklart att det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunens invånare – som är bäst lämpade att fatta beslut i frågan och vars ovillkorliga rätt till det ska kvarstå.

Det är beklämmande att man fullständigt saknar en respekt och förståelse för hur det påverkar människor lokalt vid etableringar. Där man nu även vill försvåra möjligheterna till att lokalt kunna motsätta sig etableringar. Det kommer vare sig öka förståelsen eller acceptansen för etableringar, snarare tvärtom.

Det uppenbara att arbeta med vore i stället att öka incitamenten för kommunerna och lokalsamhällena. Där exempelvis den oreglerade ersättningen till lokalsamhällena i Sverige endast är en tiondel mot vad den reglerade ersättningen är i Tyskland.

ANNONS

Sverigedemokraterna är positiva till en tilltagande elektrifiering och med mål om fossilfrihet för hela vår energiförsörjning. Men den rödgröna regeringens politik har lett till återkommande situationer med elbrist och enorma prisskillnader inom landet, vilket är direkt skadligt för konkurrenskraften och som försvårar för en elektrifiering.

För om Sverige ska lyckas med detta är det en förutsättning att det finns el till ett konkurrenskraftigt pris under årets alla månader. Då behövs en balanserad mix mellan energislagen, men framförallt att utvecklingen sker i samklang med lokalsamhällena och där man inte agerar som en kolonialmakt över landsbygden.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Energipolitisk talesperson