Återigen helt överens - “påkfilosofin” kostar för mycket!

Inbjudan till offentlig debatt i Uddevalla står kvar, menar skribenten.