Liberalerna vill se reducerade p-avgifter, åtminstone första delen av 2021.
Liberalerna vill se reducerade p-avgifter, åtminstone första delen av 2021. Bild: Lasse Edwartz

Återinför de sänkta p-avgifterna i centrum

Underlätta för verksamheterna i Uddevalla centrum – återinför de reducerade parkeringsavgifterna, skriver Liberalerna.

ANNONS

Vi vill först poängtera att det är oerhört viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att man också hjälper butiksägarna att följa den lag som gäller om maximalt antal kunder och besökare i butiker. Var och en av oss har ett ansvar att själva följa de rekommendationer som gäller och hjälpa till för att få bukt med den här pandemin.

Men vi ser också butiksägare som sliter för att få ekonomin att gå ihop. Uddevalla centrum har lidit hårt av butiksdöden och Liberalerna Uddevalla vill göra vad vi kan för att hjälpa alla företagare i de centrala stadsdelarna. Därför vill vi att de regler som tillfälligt infördes avseende reducerade parkeringsavgifter ska gälla även för åtminstone den första delen av 2021.

ANNONS

Att efterskänka tillsynsavgifter för serveringstillstånd och livsmedelstillstånd är en bra hjälp för restauranger, kaféer och andra verksamheter som har kostnader för tillsyn. Men det hjälper inte de butiker som inte är ålagda tillsyn, men som ändå drabbats väldigt hårt av pandemin. Inför kommande sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden har vi därför lagt ett förslag att återinföra "pandemiparkeringsreglerna".

Genom att behålla tidsregleringen enligt tidigare beslut hoppas vi åstadkomma en lättnad för butiksägarna och att parkeringsplatserna i centrum nyttjas av ansvarsfulla besökare.

Rolf Jonsson

gruppledare (L)

Maria Johansson

ledamot samhällsbyggnadsnämnden (L)

Kalle Gustafsson

ersättare samhällsbyggnadsnämnden (L)