Översikt över villaområde.
”Sverige är ett av få länder som inte har någon fastighetsskatt och det skulle vara ett sätt att hålla nere priserna på fastigheter så att unga utan stora förmögenheter kan köpa sin första bostad”, skriver insändarskribenten. Bild: Stefan Bennhage

Återinför fastighetsskatten – då skulle fler kunna köpa hus

Replik till Larry Söder och Magnus Jacobsson (KD) 17 maj.

ANNONS

LÄS MER:Därför är fastighetsskatten omöjlig

Söder och Jacobsson har dåligt minne när de i sitt inlägg skriver: ”Den förra fastighetsskatten, som Kristdemokraterna var med och tog bort, drev människor ur hem, eftersom fastighetsskatten betalas med lön – eller pensionsinkomsten och inte av någon inkomst som fastigheten genererar. En pensionär med en vanlig inkomst kan därmed plötsligt beskattas som en höginkomsttagare.” De kristdemokratiska herrarna glömde bort att det fanns en begränsningsregel som innebar att fastighetsägaren betalade max fem procent av inkomst från lön eller pension i fastighetsskatt. Det vill säga ungefär detsamma som i dag. Varför nämner de inte detta?

Sverige är ett av få länder som inte har någon fastighetsskatt och det skulle vara ett sätt att hålla nere priserna på fastigheter så att unga utan stora förmögenheter kan köpa sin första bostad och också underlätta generationsskifte av gamla villor i attraktiva kustsamhällen.

ANNONS

Nej, inför fastighetsskatten igen, med begränsningsregel så kanske priserna hålls nere. Och om fastigheterna köps upp av kapitalstarka familjer får stat och kommun in medel så att samhällsservicen kan bibehållas, eller byggas ut, och vi får levande samhällen där det är ljus i fönstren under vintern!

Kustbo

LÄS MER:Därför är fastighetsskatten omöjlig

ANNONS