Åtgärderna riktar sig mot de svagaste

Stig Berlin (KP): Det går inte att spara inom socialnämnden i Lysekil

ANNONS
|

Vi Kommunister är emot det dråpslag som Socialnämndens politiska majoritet riktar mot vård och omsorg i och med det beslut som togs på onsdagens möte.

LÄS MER:Extra sparpaket ska få ordning på omsorgen

När media rapporterar om Socialnämndens beslut kan man nästan få uppfattningen att nämnden backat från de ”skarpa” förslagen till nedskärningar som förvaltningen fått order att ta fram. Så är definitivt inte fallet.

Rickard Söderberg (S) nämndens ordförande, som tillhör de som beordrat tjänstemännen att redovisa ett åtgärdsprogram för att hålla budget, säger i media att han ”skall tala med förvaltningen” om de negativa effekterna av åtgärdsförslagen. Detta trots att socialchefen klart och tydligt i sin konsekvensbeskrivning förklarat riskerna. Det är väl gränsfall för hur man kan slingra sig och komma undan ansvar.

ANNONS

LÄS MER:34 årsarbeten bort när sociala i Lysekil sparar

Hur tänker de partier som riktar dessa åtgärder mot de svagaste i samhället, äldre och vårdbehövande. Och vilken respekt har de för de som arbetar och sliter i vården.

Onsdagens beslut kommer bland mycket annat att leda till att 33 årsarbetare inom vården skall tas bort. Detta kommer naturligtvis att drabba både vårdtagare och personalen hårt. Det blir mer ensamarbete. Ledsagning och vak kommer att tas bort i större utsträckning. Personalen får mindre tid för att utföra sitt arbete hos vårdtagare. Sociala aktiviteter minskar eller uteblir. Detta tycker vi inte är värdigt ett samhälle som vill kalla sig välfärdssamhälle och där miljardärernas antal blir fler för varje år.

Socialnämndens beslut kommer också att leda till att det blir ännu svårare att rekrytera personal. Detta i en tid när vi istället skulle se till att vara en attraktiv arbetsgivare och ge personalen arbetsro att utföra sitt viktiga arbete.

Vi hoppas anhöriga till vårdtagare och personal som arbetar i vård och omsorg genomskådar de politiker som tar ”skarpa” beslut men ändå försöker bagatellisera effekterna av det.

Vi i (K) tar å det skarpaste avstånd från Socialnämndens beslut att skära ned och försämra vården i Lysekil.

Stig Berlin

ordförande Kommunistiska Partiet Lysekil

ANNONS

ANNONS