I Sverige avverkas mindre än en procent av den produktiva skogsarealen varje år. Tillväxten på alla de övriga ytorna är minst lika stor som ”förlusten” på den yta som har avverkats. Det skriver Gustav Melin och Kjell Andersson från Svebio.

ANNONS