Örekilsparken i Munkedal.
"Vadholmen är ett attraktivt område och det kommer med all säkerhet finnas aktörer som är intresserade av att bebygga dessa tomter”, skriver Lars Östman (M) och Terje Skaarnes (SD).

Att bygga på spekulation är inget vi kan stå bakom

Bostadsbolaget Munkbo förvaltar bostäder och fastigheter i stora delar av Munkedals kommun. Genom årtionden har enligt vår mening bolaget inte skötts på ett ansvarsfullt sätt.

ANNONS

Ett kraftigt eftersatt underhåll, en förvaltning med flera intressen och en majoritet i politiken som saknat en reell kunskap om förvaltning av bolag har satt Munkbo i en sits där fullt fokus måste vara att komma ikapp med underhåll och i vissa områden utföra omfattande renoveringar. Detta är ett arbete som kommer pågå i flera år framöver och kommer kosta tiotals miljoner kronor. Bland annat ska bostadsbeståndet i Hedekas kraftigt rustas upp och även ett omfattande rotrenoveringsprojekt av Brudås ska genomföras i närtid.

Som välbekant har ett nytt bostadsområde, Vadholmen, tagits fram med en detaljplan som omfattar cirka 100–150 nya bostäder samt lokaler för olika sorters verksamhet i centrala Munkedal. Trots att en majoritet av styrelsen i Munkbo vid två tillfällen tagit beslut om att inte bygga på Vadholmen envisas S och C med flera att vilja tvinga Munkbo att bygga på Vadholmen med ägarbeslut i kommunfullmäktige. Anledningen är enligt S och C med flera att ett nybygge på Vadholmen skulle generera en vinst till Munkbo och på så sätt finansiera underhållskostnaderna av befintligt bestånd.

ANNONS

LÄS MER:Tycker att Munkbo ska få bygga nytt vid Örekilsparken

Att S och C med flera vill bygga på spekulation är inget vi kan stå bakom. Munkbo ska först och främst förvalta det bestånd vi har och när bolaget har ekonomi och kapacitet bygga nya bostäder om behovet finns. Att bebygga och säkerställa hyresgäster för Vadholmen är ett mycket omfattande och stort projekt som Munkbo inte har kapacitet till i dag. Vadholmen är ett attraktivt område och det kommer med all säkerhet finnas aktörer som är intresserade av att bebygga dessa tomter.

Vi i M och SD ställer oss däremot positiva till att i mindre omfattning bygga trygghetsboende om behovet finns. Men först och främst ska Munkbo säkerställa att dess befintliga hyresgäster kan känna sig nöjda och trygga med Munkbo som hyresvärd och att drift och underhåll sköts på ett tillfredsställande sätt.

Lars Östman (M)

ordförande Munkbo

Terje Skaarnes (SD)

ledamot Munkbo

LÄS MER:”Svårt att styra i Munkedals kommun”