Uddevallas kommunfullmäktige har sammanträde på Bohusläns museum.
”Partiets företrädare i olika kommunala organ följer sedan gruppens ställningstagande. En som dock ibland inte gör det är Torsten Torstensson”, skriver Elving Andersson (C). Bild: Edvin Bergström

Att inte få gehör för sin uppfattning är en del av demokratin

Torsten Torstensson vädrar en del gammalt missnöje i sin insändare. Ingen nytt i den. Det finns vissa personer som alltid skyller egna tillkortakommanden på andra och höjer sig själv till skyarna. Torsten verkar tillhöra den gruppen.

ANNONS

Svar till Torsten Torstensson 29 april

LÄS MER:Odemokratiskt och uselt ledarskap ligger bakom mitt avhopp

För att inte läsarna ska få en underlig uppfattning om hur arbetet går till inom Centerpartiet i Uddevalla så vill jag informera om att vi jobbar öppet och demokratiskt. Varannan vecka har vi gruppmöte där alla som har förtroendeuppdrag förväntas närvara och övriga medlemmar är varmt välkomna. Dessvärre har inte Torsten Torstensson deltagit på dessa möten på ganska lång tid.

På dessa möten läggs den politiska kursen fast och Centerpartiets ställningstagande i aktuella frågor bestäms. 15–20 deltagare varje gång är det vanliga, ibland fler, ibland färre. Ofta är diskussionerna livliga och alla får argumentera för sin åsikt. Om man inte får gehör för sin uppfattning är ju det en del av demokratin. Men Torsten menar att det är brist på demokrati och dåligt ledarskap då en majoritet i gruppen inte delar hans uppfattning. Partiets företrädare i olika kommunala organ följer sedan gruppens ställningstagande. En som dock ibland inte gör det är Torsten Torstensson.

ANNONS

LÄS MER:Kritiken efter C-avhoppet: ”Han har inte försökt påverka partiet”

Inför kommunvalet 2018 skrev alla som skulle stå på partiets valsedel under en så kallad kandidatförsäkran. I punkt 7 i denna försäkran står det: ”Jag är införstådd med att ett förtroendeuppdrag inom och genom Centerpartiet förutsätter ett medlemskap i Centerpartiet. Om jag lämnar Centerrörelsen av fri vilja eller blir utesluten kan jag därför inte representera Centerpartiet. Jag avsäger mig då de förtroendeuppdrag jag fått genom Centerpartiet.” Denna kandidatförsäkran är undertecknad med personlig namnteckning den 27 november 2017 av Torsten Torstensson. När Torsten därför skriver i insändaren att han inte kommer att lämna kommunfullmäktige eftersom det är väljarna som valt honom att sitta där, är det ett direkt brott mot den av honom undertecknade kandidatförsäkran. Det är dessutom felaktigt då inte Torsten har något personligt mandat – trots idogt kampanjande i valrörelsen 2018 fick han inte så många personkryss att han blev personvald. Han blev invald i kommunfullmäktige för att medlemmarna placerade honom på en sådan plats på valsedeln och sedan röstade ett stort antal medborgare i Uddevalla på Centerpartiet.

LÄS MER:Torsten Torstensson hoppar av Centerpartiet i protest

Kandidatförsäkran är inte ett juridiskt bindande dokument utan det handlar om moral, etik och hederlighet. Centerpartiet förutsätter att om man skriver under ett dokument där man förbinder sig till olika saker så ska man också leva upp till det.

ANNONS

För min del avslutar jag med detta diskussionen med Torsten.

Elving Andersson (C)

Gruppledare