”Miljöpartiet har arbetat för en nedläggning av Bromma flygplats i åratal”, skriver Jarmo Uusitalo (MP).
”Miljöpartiet har arbetat för en nedläggning av Bromma flygplats i åratal”, skriver Jarmo Uusitalo (MP). Bild: Pontus Lundahl/TT

Att inte lägga ner flygplatsen vore katastrof

Roger Johansson (L) hävdar att det vore en katastrof att lägga ner Bromma flygplats och angriper som vanligt samtidigt sitt eget parti. Det är uppenbart att hans text är baserad på antaganden, inte fakta. Låt oss därför reda ut det hela.

ANNONS

Replik till Roger Johansson (L) 26 april

LÄS MER:Att lägga ner flygplatsen vore en katastrof

Roger Johansson har visserligen rätt, Per Bolund såg nöjd ut under förra veckans presskonferens. Miljöpartiet har arbetat för en nedläggning av Bromma flygplats i åratal. Allt tyder på att flygtrafiken i Sverige kommer att stabiliseras på en lägre nivå än innan pandemin, den negativa utvecklingen uppmättes redan 2018 – alltså innan pandemin. Detta beror på att många arbetsplatser har byggt upp en infrastruktur för digitala möten, och har gjort så ännu mer under pandemin, vilket kommer att minska tjänsteflygandet permanent. Detta är en bild som flera tunga branschaktörer delar med Miljöpartiet.

Bromma flygplats är inte heller affärsmässigt lönsam. Det konstaterade Swedavia, som driver flygplatsen, 2020 och menade samtidigt att Brommas trafik i stället bör koncentreras till Arlanda.

ANNONS

Och hur är det egentligen med kapaciteten – klarar Arlanda att ta över Brommas flygtrafik? Ja, om man får tro Swedavia själva behövs inte heller någon utbyggnad. Ovanpå det har Arlanda i dag tre landningsbanor, jämfört med Europas största flygplats, Heathrow, som endast har två. Roger Johanssons påstående om att Arlanda måste byggas ut innan Bromma avvecklas är med andra ord felaktigt.

Infrastrukturdepartementet har nu gett en utredning i uppdrag att ta fram underlag inför en avveckling av driften av och verksamheterna vid Bromma flygplats. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021. Låt oss vänta på fakta – inte kasta ut lösa påståenden och grundlösa antaganden.

Jarmo Uusitalo (MP)