"Patienterna är verkliga och behöver vård och underskotten ska hämtas hem. Hur detta ska ske med färre vårdanställda och nya sparkrav är en ekvation som inte går ihop”, skriver Helén Eliasson (S).
"Patienterna är verkliga och behöver vård och underskotten ska hämtas hem. Hur detta ska ske med färre vårdanställda och nya sparkrav är en ekvation som inte går ihop”, skriver Helén Eliasson (S). Bild: Stefan Bennhage

Att köpa vård kostar mer än det smakar

Replik till Stefan Svensson (KD), Bohusläningen 15 juni

ANNONS

LÄS MER:Vilken människosyn har Socialdemokraterna?

Grunden för S-förslaget till budget för Västra Götalandsregionen (VGR) är att vårdens pengar ska gå till vård. Och det är de egna sjukhusen och dess personal som ska prioriteras. Det behövs för att sjukhusen ska kunna ägna sig åt att ge vård i stället för att upprätta nya sparplaner. Därför la vi drygt en extra miljard till sjukvården, utöver full uppräkning för väntade ökade kostnader (till exempel centrala löneavtal). Vi la också totalt 800 miljoner på höjda löner för regionens vårdpersonal. Dessa satsningar skulle gett sjukhusen en bättre grund för att kunna ge de omkring 30 000 som står i vårdkö snabbare möjlighet att få den vård de har rätt till, och förhindra att ännu fler ställs på olagligt lång väntan på operation eller behandling.

ANNONS

Satsningarna är möjliga tack vare att den S-ledda regeringen varje år skickat historiskt stora belopp till VGR.

Trots detta har regionens M-ledda styre, där Stefan Svensson (KD) ingår, år efter år gett sjukhusen budgetar som inneburit nya sparplaner. Följden har blivit växande köer för patienterna, minskad personal, färre vårdplatser och stora underskott. Det är problem som inte försvinner av sig själva. Patienterna är verkliga och behöver vård och underskotten ska hämtas hem. Hur detta ska ske med färre vårdanställda och nya sparkrav är en ekvation som inte går ihop. Högerns parameter i ekvationen är att göra ”satsningar” genom att låta privata vårdbolag få en allt större del av kakan.

Det finns utmärkt privat vård som kan och ska användas som komplement. Men att av ideologiska skäl välja att lägga ännu mer skattemedel och statsbidrag på att köpa vård på den privata marknaden innebär inte per automatik att det blir mer vård. Det blir däremot dyrare, i vissa fall upp emot tre gånger så dyrt som om patienterna fått vård i den egna verksamheten.

Min människosyn, Stefan Svensson, handlar om att människor ska få vård de har rätt till och få den i tid. Vård ska ges utifrån behov, inte utifrån vem som har vassast armbågar och mest pengar på banken. Där skiljer vi oss kanske åt.

ANNONS

Helén Eliasson (S)

oppositionsregionråd