Sjukhuspersonal går i en korridor.
”Fakta är också att vi socialdemokrater under hela det M-ledda styrets tid vid makten på olika sätt agerat för att lindra effekterna av M-styrets underfinansiering av sjukhusen”, skriver Helén Eliasson (S) och Bijan Zainali (S). Bild: Stefan Bennhage

Att lägga pengar på vården är inget lagbrott

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har i varje budgetförslag skjutit till mer pengar till sjukvården jämfört med det blågröna och moderatledda regionstyret. Det är fakta.

ANNONS

Fakta är också att vi socialdemokrater under hela det M-ledda styrets tid vid makten på olika sätt agerat för att lindra effekterna av M-styrets underfinansiering av sjukhusen. Lika mycket är det ett faktum att den socialdemokratiskt ledda regeringen parallellt med detta skjutit till mer i statsbidrag än någon tidigare regering gjort.

LÄS MER:Dyr vårdpopulism av S, V och SD

Under pandemin har tillskottet till regionen varit extra stort. Alla kostnader kopplade till covid – inklusive sjuklöner för personal – har ersatts av staten. Därtill har stora satsningar gjorts för att ge den hårt ansatta vårdpersonalen lindring, för att korta de redan innan pandemin långa köerna för patienterna och särskilda medel har tillförts för att lindra de ekonomiska förlusterna för kollektivtrafiken.

ANNONS

Men regionens M-styre har, trots detta, fortsatt att lägga besparingskrav och sänkta måltal för personalen i knäet på sjukhusens ledningar och styrelser.

Det är bakgrunden till de förslag – för de är flera – som vi socialdemokrater lagt i regionens olika nämnder och styrelser för att få ut pengarna till vården i stället för att läggas centralt. Senast i raden är vårt initiativ att en miljard (av flera) av de statsbidrag regionen fått för att förstärka vården överförs till sjukhusen redan i år – ett förslag som antogs av en majoritet i regionstyrelsen. Det är ett beslut som inte hade behövts tas om regionens M-styre varit öppna för en konstruktiv dialog med oppositionen om att ge regionens sjukvård tillräckliga och långsiktiga villkor för att klara sina uppdrag.

LÄS MER:Det här räcker inte – kompetens måste belönas!

Den beslutade miljarden till sjukhusen rör sig om riktade statsbidrag som måste gå till covid-vård och uppskjuten vård, annars blir regionen återbetalningsskyldig. Hur fördelningen ska göras och exakta detaljer i finansieringen ska regiondirektören återkomma till regionstyrelsen den 4 maj, helt enligt det S-förslag som klubbades. Att låta stora summor fördelas efter utredning av särskilt kunniga i ledningsfunktion är rutin i Västra Götalandsregionen, liksom i de flesta andra sammanhang. Vi utgår ifrån att gällande fördelningsmodell används. Om inte kommer vi att agera för en rättvis och jämlik fördelning.

ANNONS

Slutligen, hur mycket det än irriterar regionens M-styre kommer vi socialdemokrater fortsätta att kämpa för den offentliga sjukvården, för att patienter ges vård i tid och efter behov och för att personalen ska ha högre löner och bättre arbetsvillkor.

Helén Eliasson (S)

oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Bijan Zainali (S)

oppositionsregionråd