"Om jordbruket lagrar mer kol än man släpper ut, då är man redan klimatpositivt. En kolsänka. Mycket tyder på att det faktiskt är så."

ANNONS