"Visst angår oss Polens kolförbränning. Inget hindrar oss från att erbjuda ren elektricitet", skriver Erni och Ola Friholt.

ANNONS