Även landsbygden har rätt till bra vård

Vänsterpartiet: Kostnaden för nattjouren i Bäckefors är hög - men det är inte ett argument mot nedläggning

ANNONS

För Vänsterpartiet är bra vård en rättighet för alla. I ljuset av att allt fler köper sig förbi vårdköer och att vi ser hur utbildningsgrad, kön och lön påverkar hur bra vård vi får på vårdcentraler och sjukhus så blir detta alltmer viktigt för oss att påpeka. Frågan om Dalslands sjukhus och nattjouren är också den en fråga om att även landsbygden ska ha rätt till bra vård. Vi menar att bra vård inte enbart handlar om att få komplikationsfria behandlingar och att få vård inom vårdgarantitider, även om detta är viktigt. Bra vård handlar också om närhet och trygghet.

ANNONS

När vi läser de siffror som presenterats gällande nattjouren så visar de, precis som den blågröna ledningen påpekat, att antal besök är få och att kostnaden per besök därför är hög. Vänsterpartiet gör däremot inte bedömningen att det automatiskt ska leda till en stängning. Dalslänningarnas behov av en nattjour bör nämligen inte värderas i hur många som söker sig till jouren, utan att att det finns medicinsk hjälp att tillgå inom ett rimligt avstånd när så behövs.

Därför agerade vi både i regionfullmäktige och i hälso- och sjukvårdsnämnden för att politiken skulle hålla det löfte som gavs inför valet 2018 och därför röstade vi också emot en stängning av nattjouren på Dalslands sjukhus.

Kerstin Joelsson-Wallsby (V)

Ledamot regionfullmäktige

Mats Berglund (V)

Ledamot norra hälso- och sjukvårdsnämnden