Även yttrandefriheten måste ha en gräns

När man ansöker om tillstånd på allmän plats, utanför en religiös byggnad, och bränner den religionens heliga skrift, så har man gått för långt, menar skribenten.