Avstå från kommunala taxehöjningar

Kommuner som redan fattat beslut om höjningar för nästa år bör riva upp besluten och söka andra lösningar med oförändrad taxa, menar skribenten.

Redan kund?Logga in här