20181003 Trollhättan

Trollhättan / Vänersborgs flygplats , Malöga

Flygplan , BRA flygbolag , Fokker 50
20181003 Trollhättan Trollhättan / Vänersborgs flygplats , Malöga Flygplan , BRA flygbolag , Fokker 50 Bild: Stefan Bennhage

Både flyg och järnväg behövs!

Uteblivna satsningar på flyg frigör inte resurser för andra trafikslag

ANNONS

Replik till Järnvägsfrämjandet om stödet till flygplatser

LÄS MER:Det är hög tid att sluta dalta med flyget

Inte någonstans vänder vi oss emot tåget. Tvärtom, Transportföretagen anser att alla trafikslag behövs och kompletterar varandra. Men vi kan inte blunda för att flyget från Trollhättan landar tidigt på Bromma i tid för ett morgonmöte med flera returer under dagen. Livet är mer än endast arbete. Barn ska hämtas på förskolan och livspusslet ska gå ihop.

Flyget erbjuder ungefär 200 dagliga platser mellan Trollhättan och Bromma vilket understiger ett enda X2000-tåg. Precis som vi skriver är flyget ett komplement till tåget när resan måste ske snabbt eller vidare ut i landet från Bromma.

ANNONS

Offentlig medfinansiering av samhällsviktiga flygplatser är inte subvention så länge det sker i enlighet med EU:s statsstödsregler. Därtill missar Järnvägsfrämjandet den större bilden avseende hur mycket mer flyget bidrar med än får tillbaka. Enligt statens expertmyndighet Trafikanalys är inrikesflyget kraftigt överinternaliserat, det vill säga inrikesflyget betalar mer än de samhällsekonomiska kostnader det åsamkar.

Uteblivna satsningar på flyg frigör inte resurser för andra trafikslag eftersom sjö- och luftfart respektive väg- och järnvägstrafik har olika statliga finansieringsgrunder. 77 procent av medlen i statens nationella plan går till namngivna järnvägsobjekt. I jämförelse får flyget dela på ungefär 0,5 procent av statens årliga anslag till infrastruktur.

Så låt oss föra en saklig debatt om Malöga. Vi måste vidga vyerna och se att alla trafikslag behövs. En järnvägsanslutning till Landvetter vore som konkret exempel en välkommen satsning för Västsverige.

Låt oss samarbeta för ett Sverige som är tillgängligt för alla!

Fredrik Kämpfe

branschchef Transportföretagen Flyg