Både näringsliv och medborgare i Bohuslän behöver Skagerrakbanan

Svar på flera, men bland annat "Nu vill vi ha svar om Skagerrakbanan".

ANNONS
|

Det har under en tid rörts upp en hel del känslor gällande hur framtida infrastruktur i Bohuslän ska se ut.

Dessvärre är det ett faktum att Trafikverket har meddelat sitt totala ointresse att satsa på infrastrukturen i väst i allmänhet och i Bohuslän i synnerhet. Beslutet är att verket inte avser satsa en enda krona på att rusta upp Bohusbanan eller Lysekilsbanan. Ett budskap som innebär att infrastruktur för såväl människor som näringsliv i regionen påverkas mycket negativt.

Att Trafikverket har fattat detta beslut är sannolikt resultatet av en mångårig plan som går ut på att om man underlåter underhåll tillräckligt länge, blir resultatet att det inte går att ekonomiskt motivera upprustning och renovering då anläggningen är i för dåligt skick. En metod som används friskt inom byggbranschen.

ANNONS

Att det finns andra planer för investeringarna är inte svårt att genomskåda. Det stavas antagligen “höghastighetsjärnvägar” för att 08-området ska kunna resa snabbt.

Att hela västra Sveriges infrastruktur är avgörande för hela landet saknar tydligen intresse. Petrokemin i Stenungsund kan nämnas som ett exempel på riksintresse. Såväl Lysekils hamn som Göteborgs hamn är stora anläggningar som är avgjort viktiga import- och exporthamnar för såväl västsvenskt näringsliv som på riksplanet. Trafikverkets totala ointresse för investering i Bohusbanan är därför skadlig för hela Sverige i allmänhet och för Regionen Bohuslän i synnerhet.

Att det då uppstår ett privatfinansierat alternativ, vilket har namnet Skagerrakbanan är därför inget annat än nödvändigt om regionen Bohuslän ska överleva. Dessutom finns även ett stort intresse från Norge att kunna använda Göteborgs hamn, vilket tydliggjorts i ett norskt investeringsintresse.

Det som bör diskuteras är inte om projektet bör genomföras, utan hur projektet ska genomföras. Det är därför avgörande för samtliga kommuner utefter den nuvarande Bohusbanan att besluta hur projektet kan genomföras. Hela Sverige ska leva!

Medborgerlig Samling STO (Stenungsund, Tjörn, Orust)

ANNONS