Bankeberg ska absolut inte säljas på den öppna marknaden, skriver Ted Eriksson, PRO Hunnebostrand.
Bankeberg ska absolut inte säljas på den öppna marknaden, skriver Ted Eriksson, PRO Hunnebostrand. Bild: Lasse Edwartz

Bankeberg får inte bli fritidsboende för välbärgade

Pågår någon form av planerad nedmontering av boende för äldre i Hunnebostrand? Jag har fått frågan av medlemmar inom min organisation. Jag vill inte tro att det är så men frågan är berättigad och måste besvaras.

ANNONS

Diskussionen om Hunnebohemmets vara eller inte vara, om det ska läggas ner, bara byggas om eller om ett nybygge planeras, är inte avslutad ännu. På vilket sätt boendet på Bankeberg ska prioriteras för äldre är heller inte klarlagt. PRO kämpade i många år för att bibehålla det särskilda boendet Bankeberg intakt för att möta framtiden, när befolkningen blir allt äldre. Tyvärr förlorade vi kampen, för 2014 beslutades om nedläggning av hemmet. Vi äldre fick starka löften av en enig politikerkår att hemmet skulle byggas om till ett 60 plus-boende.

LÄS MER:Stora utmaningar inom vård och omsorg i Sotenäs

Nu kan nästa svek vara på gång för oss i Hunnebostrand och norra delen av kommunen. På förslag från en ledamot i kommunfullmäktige ska nu möjligheten ses över att sälja hela Bankeberg till högstbjudande på den öppna marknaden. Då är det ganska lätt att förstå att den byggnad som de äldre i Hunnebostrand i många år samlade in medel för att bygga, nu kommer att förvandlas till ett fritidsboende för personer med stort kapital. Hur cyniskt får en politiker agera? Inte undra på att politikerföraktet ökar.

ANNONS

Från PRO:s sida kräver vi ett klarläggande. Vad och vem ligger bakom ett så befängt förslag? Kommunledningen måste snarast redogöra för vad som gäller. Bankeberg är viktigt för de äldre i den norra kommundelen och för PRO:s medlemmar och ska absolut inte säljas på den öppna marknaden.

Ted Eriksson

för PRO Hunnebostrand

LÄS MER:Svar om Bankeberg kommer under nästa år