"Alla de olika boendeformerna är i form av hyresrätter.”
"Alla de olika boendeformerna är i form av hyresrätter.” Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Bankeberg kommer att bli anpassat för äldre

Den enkät som gått ut till sökande i Sotenäsbostäders hyreskö angående intresse för Bankeberg görs för att i det tidiga projekteringsskedet skapa ett underlag för hur byggnaden och lägenheterna ska utformas. Själva byggbeslutet fattas inte förrän fastigheten är färdigprojekterad för ombyggnad och finansiering klarställts.

ANNONS

Svar till Christina Nilsson Sjögren

LÄS MER:Trygghetsboende blev till hyresrätter – äldre nedprioriteras igen

Nu har nyligen kommunfullmäktige beslutat om utökad borgen vilket gör att efter projektering kan upphandling och genomförandet ske, vilket i enkäten bedöms vara möjligt framåt halvårsskiftet 2021 med inflyttning hösten 2022.

Sotenäs kommun driver i dag två särskilda boenden, Kvarnberget och Hunnebohemmet, för dem som behöver service och omvårdnad dygnet runt. Enligt jämförelser som gjorts är de som bor på dessa boenden mycket nöjda med sitt boende. För de som väljer att bo kvar hemma på ålderns höst har Sotenäs kommun en omfattande hemtjänst.

Därutöver har Sotenäsbostäder 100 lägenheter i så kallade äldreanpassade boenden (till exempel 55 plus, 70 plus) i våra samhällen. Information om dessa finns att läsa på Sotenäsbostäders hemsida. Alla de olika boendeformerna är i form av hyresrätter. Bankeberg kommer också att bli hyresrätter anpassade för äldre. Några bostadsrätter finns inte hos Sotenäsbostäder.

ANNONS

Ronald Hagbert (M)

ordförande i Sotenäsbostäder

Nils Olof Bengtson (M)

ordförande i omsorgsnämnden