Inflyttning planeras kunna ske kring årsskiftet 2022/23, skriver Mats Abrahamsson (M) och Ronald Hagbert (M) om Bankeberg.
Inflyttning planeras kunna ske kring årsskiftet 2022/23, skriver Mats Abrahamsson (M) och Ronald Hagbert (M) om Bankeberg. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Bankeberg ska bli hyresrätter för äldre

Vi vill med kraft påpeka att det pågår ingen planerad nedmontering av Bankeberg och det planeras ingen utförsäljning av fastigheten.

ANNONS

Svar till Ted Eriksson

LÄS MER:Bankeberg får inte bli fritidsboende för välbärgade

Sotenäsbostäder köpte fastigheten av kommunen för tre år sedan. Efter ändring av detaljplanen samt klarställande hos kommunfullmäktige (KF) om finansieringsmöjligheterna, pågår nu slutprojekteringen av cirka 35 lägenheter anpassade för äldre helt enligt det kontrakt som finns mellan kommunen och Sotenäsbostäder samt intentionerna i Äldreomsorgsplanen.

Bygglovsansökan kommer att lämnas in under våren och Sotenäsbostäders styrelse planerar att ta beslut om byggstart före sommaren i år. Inflyttning planeras kunna ske kring årsskiftet 2022/23. Styrelsen kommer också under innevarande år att fastställa kriterierna hur uthyrningen ska prioriteras för äldre Sotenäsbor.

Den politiker som hänvisas till i Ted Erikssons insändare är politisk vilde i kommunfullmäktige och har i en motion till KF bland annat föreslagit att en försäljning av Bankeberg ska utredas. Det finns enligt vår uppfattning inget politiskt parti i KF som står bakom detta förslag. Vi ser fram emot byggstart efter semestern i år.

ANNONS

För övrigt hänvisas till löpande information på Sotenäsbostäders hemsida där man också kan anmäla sitt intresse att bli hyresgäst.

Mats Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande i Sotenäs

Ronald Hagbert (M)

styrelseordförande i Sotenäsbostäder