Bifogar en bild på våra kandidater, från vänster 6. Yngve Eriksson, 5. Nils-Erik Grönvall, 3. Magnus Malmsten, 1. Claes Littorin 4. Olle Larsson samt 2. Stefan Torssell.
Bifogar en bild på våra kandidater, från vänster 6. Yngve Eriksson, 5. Nils-Erik Grönvall, 3. Magnus Malmsten, 1. Claes Littorin 4. Olle Larsson samt 2. Stefan Torssell.

Bara fördelar med att lämna EU

Landsbygdspartiet: Vi är det enda normala partiet som vill lämna

ANNONS
|

Det är tyst inför EU-valet. Oroväckande tyst. Några enstaka artiklar om hur positiva vi svenskar blivit till EU. Men nästintill ingen debatt eller diskussion. Kanske inte så konstigt i och med att hela gråskalan med 8 riksdagspartier numera är EU-positiva.

Sedan SD och V backat från sitt utträdeskrav, så finns det i princip bara tre icke riksdagspartier kvar att rösta på för de som vill att Sverige ska lämna EU. Ett högerextremt, ett vänsterextremt och så ett helt normalt oberoende parti med sunt förnuft som ledstjärna, nämligen Landsbygdspartiet oberoende.

Landsbygdspartiet oberoende är inte så naiva att vi tror att vi kan förändra EU inifrån. Sverige har 20 av de 751 mandaten i parlamentet. Vårt lands förutsättningar skiljer sig alltför mycket gentemot syd och mellaneuropéernas. Vi blir överkörda och tvingas applicera lagar, regler och förordningar som inte alls passar i Sverige. Allt ifrån slopad morkullejakt till att knark och vapen numera flödar fritt in över våra gränser, gör att vi snarast vill lämna denna globaliststyrda frihandelskoloss!

ANNONS

Lägg därtill att Sverige är stora nettobetalare. Vår EU-avgift är 40,9 miljarder för 2019. Vid brexit, så förväntas den höjas till 55 miljarder. För 2018 var nettoflödet, det vill säga avgiften minus det Sverige får tillbaka genom olika stöd, minus 26.6 miljarder. Eller 71 miljoner per dag. Så mycket kostar EU-medlemskapet oss. Vilken fantastisk nytta dessa pengar skulle kunna göra i den numera urholkade välfärden i Sverige.

Landsbygdspartiet ser bara fördelar med att lämna EU. Vi vill istället stärka det Nordiska samarbetet, då våra grannländer har betydligt mer gemensamt med Sverige. Men framförallt vill vi återta kontrollen över vårt vackra fina land, innan det är för sent. Idag är vi inte herrar i vårt eget hus.

Claes Littorin, Knutby, Stefan Torssell, Gamleby, Magnus Malmsten, Bergshamra, Olle Larsson, Härjedalen, Nils-Erik Grönvall, Svalöv, Yngve Eriksson, Vattholma

Kandidater i EU-valet för Landsbygdspartiet oberoende.

ANNONS