Barn på förskola.
”Våra kongressbeslut handlar om rätten till allmän förskola från två år. SD spär på missuppfattningar om vårt parti utifrån en motion som skrivits av enskilda riksdagsledamöter”, skriver Liza Kettil (S) och Aylin Fazelian (S). Bild: Pontus Lundahl/TT

Barn som går i förskola får bättre förutsättningar

Replik till Sverigedemokraterna 21 maj

ANNONS

LÄS MER:Klarar inte föräldrar av att uppfostra utan statlig styrning?

Nej SD, förskolan handlar inte om uppfostran, det är familjens roll! Att förskolan enbart skulle vara barnpassning är något vi lämnat bakom oss. I dag är förskolan en integrerad del av utbildningsväsendet med egen läroplan, en plats för barnens lärande och utveckling.

Forskning visar att barn som gått i förskolan blir bättre förberedda för skolan och har bättre språkkunskaper jämfört med barn som inte gått i förskolan. Detta gäller särskilt barn med tuffa uppväxtvillkor. Det är fritt för familjen att själva välja om barnen ska gå i förskola. Förskolan är i dag allmän från året barnet fyller tre år vilket innebär alla barns möjlighet att gå i avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan. Vi anser att detta bör vara möjligt redan från två år för att ge fler barn tillgång till förskolan.

ANNONS

SD sprider felaktigt att Socialdemokraterna som parti är för obligatorisk förskola från två år, det stämmer inte! Våra kongressbeslut handlar om rätten till allmän förskola från två år. SD spär på missuppfattningar om vårt parti utifrån en motion som skrivits av enskilda riksdagsledamöter.

LÄS MER:Förskolan är ingen förvaringsplats för barn

Vidare hävdar SD att vi vill ha vad de kallar för en genusfilosofi i förskolan vars syfte är att radera ut könen. Även här har SD helt fel! Om SD med genusfilosofi avser genusvetenskap så ser vi den som ett viktigt verktyg i arbetet med jämställdhet. Genusvetenskap fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Viktigt för den som vill få kunskap om maktförhållanden i samhället. Det handlar inte om att radera kön som SD okunnigt hävdar, det handlar om att ge alla barn lika möjligheter, om att stärka var och ens mänskliga rättigheter. Vi behöver göra mer för att stoppa ojämställdheten i samhället, inte mindre.

Med en rejäl förskola bygger vi Sverige som kunskapsnation, vi säkrar föräldrarnas möjligheter att arbeta och viktigast av allt – barnens rätt att lära sig! Genom att satsa på våra barn satsar vi på morgondagens trygga, jämlika och jämställda medborgare.

Liza Kettil (S)

ANNONS

Gruppledare S i Munkedal, oppositionsråd

Aylin Fazelian (S)

riksdagsledamot i utbildningsutskottet

Vilken bild är finast?
Den här bilden!
Eller kanske den här
Eller denna
Kanske denna också?
Vad sägs om den här?
Created with QuizMaker