”Att vara barn eller starta vuxenlivet just nu är svårt, vi ska se till att ingen lämnas i sticket”, skriver S-politiker.
”Att vara barn eller starta vuxenlivet just nu är svårt, vi ska se till att ingen lämnas i sticket”, skriver S-politiker. Bild: Hasse Holmberg / TT

Barnen har fått avstå mycket – hög tid att satsa på deras framtid

Vårt mål som socialdemokrater är att ge varje generation bättre förutsättningar än deras föräldrar hade. Det är ett högt ställt mål, men när det handlar om våra barns framtid går det inte att göra något annat.

ANNONS

Coronapandemin har drabbats oss alla hårt, vi är fortfarande mitt i krisen och vi har ännu inte sett de fulla konsekvenserna av den. Ingen kommer gå opåverkad ur pandemin, men vi måste som samhälle göra vad vi kan för att både möta krisens verkningar och bygga samhället starkare. Där är det särskilt viktigt att vi satsar på barn och unga.

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterat sin vårändringsbudget och det känns tryggt att barnen sätts i centrum. Att vara barn eller starta vuxenlivet just nu är svårt, vi ska se till att ingen lämnas i sticket.

De satsningar regeringen gör kommer stärka landets kommuner i att ge fler barn en trygg och bra start i livet. Det är viktiga satsningar i såväl landsbygd som stad.

ANNONS

1. Lovskola – för fler möjligheter. Många elever i gymnasieskolan och högstadiet som haft distansundervisning under en längre tid har påverkats negativt. Vissa delar av undervisningen har också varit svårt att genomföra på distans, därför är tillskotten för lovskola välkommet.

2. Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter. Under pandemiåret har barn och unga fått avstå mycket. Att inte kunna träffa vänner eller gå på träningen kostar på. Vi behöver stärka barns möjlighet och tillgång till aktiviteter – för både ett bättre fysiskt och psykiskt mående.

3. Sommarjobb – för en första rad i CV. I en svår tid på arbetsmarknaden är möjligheten till en första erfarenhet särskilt viktig. Ungdomsarbetslösheten ligger på en fortsatt hög nivå på grund av pandemin, vi måste göra vad vi kan för att ge fler ett sommarjobb och stödet för detta är välkommet.

4. En tryggare start på livet. Den långdragna pandemin har drabbat många, inte minst barnfamiljer med ensamstående föräldrar och de med låga inkomster. Den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget är därför extra välkommen.

Vi vet ännu inte de fulla konsekvenserna av coronapandemin. Vad vi dock vet är att de som drabbas som hårdast under en kris är de som redan har det som tuffast. Att då stärka välfärden och jämlikheten är helt rätt väg att gå. Vi behöver stötta varandra ur krisen, precis som vi gjort under krisen.

ANNONS

Anders Henriksson (S)

gruppledare för S i SKR

Liza Kettill (S)

gruppledare för S i Munkedal samt oppositionsråd i Munkedal

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

vice gruppledare för S i SKR samt kommunstyrelsens ordförande i Malmö