Att kriminella ungdomar på SIS inte ska få ha tillgång till social media anser vi inte är någon begränsning av barnkonventionen, menar debattörer.
Att kriminella ungdomar på SIS inte ska få ha tillgång till social media anser vi inte är någon begränsning av barnkonventionen, menar debattörer. Bild: Erik Zienau

Barnkonventionen ska givetvis gälla alla - även de på SIS

Att kriminella ungdomar på SIS inte ska få ha tillgång till social media anser vi inte är någon begränsning av barnkonventionen, menar debattörer.

ANNONS
|

I artikel i Bohusläningen om Villa Ljungbacken saknas några viktiga fakta. Vi vill betona att självklart ska barnkonventionen gälla för alla barn upp till 18 år, även de som bor på SIS! Ett förslag om att kriminella ungdomar på SIS inte ska få ha tillgång till social media, för att till exempel hålla kontakt med kriminella utanför SIS, anser vi inte är någon begränsning av barnkonventionen. Personal på SIS ser att en sådan insats istället skulle kunna hjälpa ungdomar på SIS att komma bort från påverkan från kriminella ungdomar utanför SIS.

När det gäller avskiljningar ska de endast ske när ungdom riskerar skada sig själv eller andra och ska användas sparsamt. I första hand ska personal vid konflikter hitta andra sätt att hejda en upptrappning av situationen. Här tittar SIS på andra länders arbete och vi kan konstatera att Villa ljungbacken genom ett gott utvecklingsarbete har få avskiljningar.

ANNONS

I budget 2022 har regeringen lagt pengar för utbildning av all nyanställd personal. Detta för att göra en kompetenshöjning för alla SIS-hem. Regeringen har också skjutit till pengar för att SIS ska göra en upprustning av säkerheten vilket har stor påverkan på tryggheten och vårdmiljön, samt arbetsmiljön för medarbetarna.

2022 tillförs SIS en höjning av anslagen med 100 miljoner och från 2023 140 miljoner. Detta har vi ingen konflikt om i riksdagen. SIS jobbar mycket med säkerhetsklassning för att göra vissa hem säkrare än andra och att på så sätt skilja på grovt kriminella och de som har annan problematik. Så det pågår ett stort arbete för att förbättra och utveckla SIS till att erbjuda en fullgod vård och behandling.

Mats Wiking,

riksdagsledamot S

Karin Engdahl,

riksdagsledamot S

ANNONS