T/S Westkust i Edshultshall (arkivbild).
T/S Westkust i Edshultshall (arkivbild).

Båtar och båtbyggeri är viktigt för profilen på Orust

I min enfald, så trodde jag att alla kände till vattnets betydelse för sjöfarten. Dock ter det sig uppenbart att det gäller inte riktigt alla och än märkligare är det när personer, som bor på en ö inte inser detta.

ANNONS

Orust kommun, omgärdat av vatten, har sedan många hundratals år varit beroende av att ta sig över och genom vatten för att nå övriga landet. Det är ju så, att på intet sätt, har ön varit självförsörjande, generation efter generation har av olika anledningar varit beroende av att ta sig till och från Orust.

Hur de lyckades med detta behöver man inte vara en Albert Einstein för att förstå. Det byggdes båtar! Vi vet att traditionen och kunnandet om båtbyggande har varit som allra störst i Kungsviken. Enligt gammal en sägen så byggdes vikingaskeppet ”Ormen Långe” i Kungsviken, vilket nu är avfärdats av forskare. Dock är det säkerställt, att det byggdes båtar redan på 1200-talet. Det sägs att när det byggdes som flest båtar i Kungsviken, så fanns tolv båtbyggerier där och de sysselsatte åtskilliga personer. Många av dessa flyttade till andra delar av ön och även till fastlandet, där de startade båtbyggarfirmor och förde stolt kunskapen om båtbyggeri vidare.

ANNONS

Den stoltheten att bära kunskapen om att kunna bygga båt, framföra en skuta, har nog alltid präglat öns folk. Det är en del av vår historia och den är så viktig att den får inte glömmas.

Nu har tyvärr några få personer här på Orust bestämt sig för att göra sitt allra bästa för att det skall glömmas och snarast möjligt. Orust kommunfullmäktige har genom sina beslut på kort tid beslutat att inte stödja tillvaratagandet av lokalen för kulturföreningen Gösta Johanssons Varv i Kungsviken. Orust kommunfullmäktige har beslutat att inte stödja klass åtta -seglingarna med T/S Westkust. Orust kommunfullmäktige har beslutat att lägga ner båtbyggargymnasiet i Henån och säljer nu ut inventarierna från lokalerna.

Ann-Margreth Rydén
Ann-Margreth Rydén

För att inte ta all heder och ära av samtliga ledamöter i Orust kommunfullmäktige så får jag i rättvisans namn säga att det inte har varit beslut tagna med acklamation men det är majoritetsbeslut. Det är nog inte helt säkert att respektive partiers väljare är av samma åsikt som fullmäktigeledamöterna i dessa tre beslut. Att dränera Orust invånare på det, som är och har varit, ett signum för ön, är att ta på sig ett stort ansvar. Har ni verkligen tänkt till och förstått vad ni ägnar er åt?

ANNONS

Jag och många med mig gör det verkligen inte. Tänk vilka hantverk som sett dagens ljus i Kungsviken och sedan kommit till glädje både för att användas i arbete och på fritiden och hur de till och med exporterats till andra delar av världen. Tänk också på, att möjligheten att få segla skuta, nu berövas ungdomarna på Orust. Är ni medvetna om hur många ungdomar fått möjligheten att lära sig bygga båt eller segla skuta, som sedan funnit sin utkomst i handelsflottan eller inom fiskerinäringen?

Gösta Johanssons varv i Kungsviken.
Gösta Johanssons varv i Kungsviken. Bild: Ulf Blomgren

I livet handlar det om att tänka både i det korta och i det långa perspektivet. Dessa tre beslut är beslut, är enligt mitt förmenande, tagna för att gynna er kortsiktigt och för att hålla budget i balans och för att kunna imponera på era väljare med en liten skattesänkning.

Det är verkligen svårt att förstå hur ni resonerat i det långa perspektivet och samtidigt haft våra unga invånares bästa för ögonen. De är vår framtid och det är så viktigt att de får känna stolthet på grund av sin kunskap, som gör dem unika i mer än en mening.

Tänk bara på Öppna varv, numera Öppet varv på Orust, så många personer det drar till ön. Självklart ska Orust kommunfullmäktige våga vara med och profilera kommunen och kommunens invånare i den bransch, som vi är så duktiga inom och med stolthet visar upp. Stöd och visa upp den!

ANNONS

Ann-Margreth Rydén

ANNONS