Bättre att satsa på de mest utsatta än gratis till alla

Politik är att prioritera och det gäller även tandvården.

ANNONS

Vänsterpartiet har svårt med politiska prioriteringar. Det står klart när man läser Eva Olofsson och Lars-Erik Hanssons debattartikel om fri tandvård för länets 24 åringar. Debattörerna ondgör sig över att GrönBlå Samverkan röstade ja till förvaltningens förslag att från 2020 sänka åldersgränsen för fri tandvård till 23 år, från dagens 24 år. Oavsett vad vänsterpartisterna påstår så är beslutet ingalunda uppseendeväckande. Faktum är att Västra Götalandsregionen med detta beslut anpassar sig till den nationella åldersgränsen på 23 år.

LÄS MER:Bra tänder ska inte vara en klassfråga

Varje årskull som ska ha fri tandvård kostar skattebetalarna drygt 20 miljoner kronor. Det är mycket pengar som man smetar ut på en grupp där flertalet är friska och inte är i behov av avgiftsfri tandvård. Därtill erbjuder Folktandvården så kallat Frisktandvårdsavtal, vilket innebär ett avtal om tandvård till fast pris per månad. Det inkluderar regelbundna tandvårdskontroller, nödvändiga behandlingar samt råd och stöd om hur man ska sköta om sina tänder och mun på bästa sätt. Det är kortfattat ett system som ska uppmuntra och sänka trösklarna även för de mest socioekonomiskt utsatta att gå till tandvården.

ANNONS

Eftersom våra gemensamma resurser inte är obegränsade så vill vi i GrönBlå Samverkan, till skillnad från Vänsterpartiet, fördela pengarna där de gör mest nytta. Ett typexempel på där pengarna gör större effekt är preventionsprogrammet FRAMM (Flour, Råd, Arena, Mat och Motivation) som infördes 2008. Programmet är uppbyggt kring regelbunden fluorlackning av tänderna, råd om hur skolelever ska sköta sina tänder, att möta eleverna på en annan arena än tandvårdskliniken, information om hur mat och dryck påverkar tänderna samt att motivera eleverna att sköta sina tänder. FRAMM bygger på en doktorsavhandling som visade på resultatet att kariesutvecklingen var 32 procent lägre efter införandet av det skolbaserade fluorlackningsprogrammet i regionen.

Politik är att prioritera och det gäller även tandvården. Begränsade resurser ska fördelas dit de gör mest nytta. Eva Olofsson och Lars-Erik Hansson, tillsammans med sina partikamrater i regionfullmäktige, värjer sig ständigt från att öppet presentera sina prioriteringar. För om sanningen ska fram så kvalificerar sig inte “allt till alla” som en hållbar politik.

Vi i GrönBlå Samverkan tar ansvar för realiteterna, inser begränsningarna och kommer även i fortsättningen fördela pengarna där de ger bäst effekt och gör mest nytta.

Jonas Andersson (L)

Ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

ANNONS

Angelica Lundgren Bielinski (M)

Ordförande Tandvårdsstyrelsen

ANNONS