Det är roligare om man ser det positiva i tillvaron, tycker skribenten.
Det är roligare om man ser det positiva i tillvaron, tycker skribenten. Bild: Artem Beliaikin

Bättre att se positivt på tillvaron!

Vad är det som säger att det är hugget i sten att vi svenskar ska för evigt vara rikare än alla andra länder?

ANNONS

Replik till Jan Ivarson

LÄS MER:Svenskar blir fattigare jämfört med andra länder i Europa

Sverige har efter andra världskriget varit bortskämt med att vi haft världens högsta standard, (ibland tillsammans med Schweiz), rikaste landet och full sysselsättning och tillväxt. Tacka för det, under ett femtio- och sextiotal när en sönderkrigad omvärld skrek efter våra oskadda fabrikers varor, sillen och torsken, mat från vårt jordbruk och faktiskt även våra oskadda värnpliktigas skicklighet på bollplaner och andra arenor. Det är som man lät en duktig hundrameterslöpare starta tio meter längre fram. Hen vinner naturligtvis. Men gör du samma sak på ett femtusenmeterslopp så är det inte lika klart; i det långa loppet kommer nog de andra löparna ikapp. Det är väl det som har skett nu – välståndet har utjämnats. Vad är det som säger att det är hugget i sten att vi svenskar ska för evigt leva med detta privilegium? Och om man ser det svenska ”raset” till vad Ivarsson kallar fattigdom orsakad av omedvetna politiker som skapat ”missriktad migration” och ”oekonomiska miljöföretag”, med andra ögon så skulle man kunna notera följande:

ANNONS

1. Vi har en lag som ger människor som flyr från krig och våld rätt att söka asyl här (jo, en del åker snålskjuts på detta). Vi ”fyller inte på med dem” eller tar hit dem (som det brukar heta)

2. När det gäller BNP per capita så ligger Sverige på 10:e plats av cirka 40 länder i Europa (70-talet 4:e plats). Högre än Frankrike, England, och Canada och Japan. Det är väl inte kattskit?

3. Enligt FN som beräknar graden av demokrati i världens länder så toppar Sverige med de nordiska länderna och Nya Zeeland.

4. Angående invandringen som tar våra pengar: enligt Gallupinstitutet så är (tre år efter den stora immig. 2015) svenskarna nöjdast i hela världen med sin privatekonomi. 72 procent 2018.

5. Höga energipriser är inget unikt svenskt, eller glesbygdsproblem. Men Sverige har nordens lägsta bensinpris.

6. Att miljömedvetenhet genomsyrar det mesta nuförtiden är väl klart och staten använder styrmedel för att vi ska leva upp till målen. Att stötta miljötänkande företag är väl en väg.

Jag tycker att du, J I, ska försöka se utvecklingen i ett mer positivt perspektiv – som ovanstående kanske . Då känns det säkert bättre.

Gösta Lagström

ANNONS