"Preems raffinaderi i Lysekil släpper ut cirka 20 procent mindre koldioxid i genomsnitt än andra raffinaderier i Västeuropa", skriver Matheus Enholm och andra företrädare för SD. Bilden är från ett raffinaderi i Tyskland.
"Preems raffinaderi i Lysekil släpper ut cirka 20 procent mindre koldioxid i genomsnitt än andra raffinaderier i Västeuropa", skriver Matheus Enholm och andra företrädare för SD. Bilden är från ett raffinaderi i Tyskland.

Bättre för klimatet att tillverka bensin och diesel i Sverige

Preems raffinaderi i Lysekil har politiserats och omvandlats till symbolpolitik. Att utbyggnationen leder till minskade utsläpp globalt, massvis med nya svenska jobb samt ökad produktion av biodrivmedel spelar ingen roll längre. Allt som kan ska offras på Miljöpartiets symbolpolitiska altare, oavsett kostnad. Socialdemokraterna är återigen nickedockor i sin egen regering.

ANNONS

Utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi står still. Det har gått mer än ett år sedan regeringen tog över prövningen från Mark- och miljööverdomstolen, fortfarande vet ingen när beslutet kommer. Nu ökar dock trycket än mer. Efter att två rättsliga instanser tidigare gett grönt ljus för utbyggnationen gav kommunfullmäktige i Lysekil förra veckan också tummen upp till Preem. Med ett rungande stöd röstade kommunfullmäktige ja till utbyggnaden av raffinaderiet. Röstsiffrorna? 27 mot 3. Nu måste regeringen ta ett beslut innan deras politiska impotens gör än mer skada på företag, jobb och klimat.

Återigen ser vi hur svensk klimatdebatt präglas utifrån ett synsätt där Sverige är omgivet av en kupol. Det vi gör i Sverige räddar klimatet och allt som sker utanför våra gränser kvittar. Det är naivt att tro att länder som Kina ska följa vårt exempel och förbjuda utbyggnad av tung industri. I verkligheten är det precis tvärtom. I skrivande stund bygger Kina tusentals nya kolkraftverk som kraftigt kommer att öka de globala koldioxidutsläppen.

ANNONS

Desto mer tung industri i Sverige desto bättre för klimatarbetet. Preems raffinaderi i Lysekil släpper ut cirka 20 procent mindre koldioxid i genomsnitt än andra raffinaderier i Västeuropa. Bensin och diesel tillverkas förmodligen med lägre utsläpp här än någon annanstans i världen. Det är med andra ord bättre för klimatet om bensin och diesel under en övergångsperiod tillverkas i Sverige.

Dieselförbrukningen i världen kommer inte att påverkas av Preems planer på att bygga ut raffinaderiet i Lysekil

Samtidigt måste man vara öppen med att mer tung industri i Sverige också gör arbetet att minska utsläppen, just i Sverige, svårare. Men klimatet bryr sig inte om gränser, oavsett vad Miljöpartiet hoppas och tror. Det nya raffinaderiet kommer att öka utsläppen, med svenska mått mätt, betydande. Samtidigt kommer det bidra till att människor köper mer raffinerad diesel från Sverige som enligt beräkningar är 17 procent energieffektivare än genomsnittet i Europa. Det är bra för både klimat och tillväxt i Sverige.

Det är behov och efterfrågan av diesel som är orsaken till att det framställs. Dieselförbrukningen i världen kommer inte att påverkas av Preems planer på att bygga ut raffinaderiet i Lysekil. Lägg där till att Preem planerar att använda den överblivna tjockoljan och göra bränsle av den. Hellre att det sker i Sverige än i mindre miljömedvetna länder. Oljan kommer att konsumeras oavsett en bra tid framöver.

ANNONS

Utöver det sysselsätter Preem över 1 000 personer och hundratals nya fasta anställningar kommer att skapas i och med utbyggnaden av raffinaderiet. För Bohuslän, men kanske främst Lysekil, Sotenäs och Munkedal är detta en viktig industri som bidrar med stora summor till både kommunerna och dess invånare. Regeringen säger sig värna om landsbygden, men återigen är det MP som styr och ställer från Södermalm.

Sverigedemokraterna, likt domstolarna och kommunfullmäktige, säger ja till Preems utbyggnation.

Alla som är oroade och vill bekämpa global uppvärmning bör göra detsamma. Mer tung industri i Sverige är positivt för klimatarbetet. Forskningen på området är tydlig.

Matheus Enholm (SD)

riksdagsledamot Fyrbodal

Martin Kinnunen (SD)

miljö- och klimatpolitisk talesperson

Mattias Bäckström Johansson (SD)

energipolitisk talesperson

ANNONS