Befängt förslag om asfalt istället för gatsten

Gatsten en del av vårt kulturella arv, mer estetiskt än asfalt. Det minner om stenhuggarperioden för länge sedan, menar Maj-Britt Jonasson, 93 år.