"Munkedal har en chans som vi borde ta vara på." Rolf Jacobsson (KD) håller med en tidigare insändarskribent om bostadsplanerna på Vadholmen.
"Munkedal har en chans som vi borde ta vara på." Rolf Jacobsson (KD) håller med en tidigare insändarskribent om bostadsplanerna på Vadholmen.

Begär en professionell hantering av Vadholmen

Royne, du har helt rätt, och du har på ett utmärkt sätt gett uttryck för vad jag själv tycker – Munkedal har en chans som vi borde ta vara på.

ANNONS

Replik till Royne

LÄS MER:Ta chansen och bygg attraktivt för oss äldre i Munkedal

Jag tror dessutom att det kan vara en för kommunen dubbelt lönsam affär. Dels genom kvarboende/inflyttning dels genom hyresintäkter för kommunens fastighetsbolag Munkbo, om de ges möjlighet att bebygga tomterna. Hyresintäkter från olika boenden, såväl standardboenden som trygghetsboenden, samt verksamheter skulle kraftigt kunna förbättra Munkbos resultat, vilket förutom för kommunen även skulle förbättra för Munkbos övriga hyresgäster.

Med anledning av detta föreslog jag på senaste fullmäktige att vi skulle avvakta med att fatta beslut om att sälja byggrätterna och i stället låta kommunen göra en ekonomisk beräkning av kostnaderna för byggnation samt framtida hyresinkomster. Tyvärr var jag ensam om att vilja det. Alla övriga partier ville bara avhända sig byggrätterna till privata intressenter eller till Munkbo utan att ha kunskap om framtida kostnader och inkomster.

ANNONS

LÄS MER:Privata företag får chans att utveckla nytt bostadsområde i Munkedal

Utformning och kvalité på området är också, som du så riktigt påpekar, av stor betydelse. Vid flera tillfällen har jag genom frågor och förslag försökt få till stånd en diskussion om detta, men tyvärr utan framgång. Jag har föreslagit att man ska låta kommuninvånarna komma med förslag, jag har föreslagit att man skulle kunna utlysa en arkitekttävlan med mera. Men inga andra partier har velat lyssna på detta. Allt fokus har varit på att sälja till privata intressen eller låta Munkbo bygga på en av tomterna. I den här frågan har det visat sig att det inte bara är män som enbart kan fokusera på en sak åt gången.

LÄS MER:Låt Munkbo vara med och bygga i centrum

Min förhoppning nu är att Munkedals invånare kontaktar de partier de har röstat fram och begär att framtidens Vadholmen behandlas professionellt, att man gör en ekonomisk beräkning/värdering av utgifter och inkomster, och att man startar en seriös diskussion och kommunikation med kommunens invånare om utformningen av Vadholmen. Själva är vi för små för att kunna påverka de stora partierna S, M, SD och C.

Till sist vill jag rikta ett tack till dig Royne för att du engagerade dig och skrev din insändare.

Rolf Jacobsson

Kristdemokraterna i Munkedal