Behöver varierad mat som ger energi - då får vi inte huvudvärk

Vi är 16 år och tycker att maten kunde varit bättre, menar debattörer.