Behövs verkligen A-traktorer?

Diskussionerna går nu höga om vad som ska göras för att minska riskerna, menar signaturen.

ANNONS
|

Dödsolyckorna med A-traktorer är fruktansvärt tragiska. Diskussionerna går nu höga om vad som ska göras för att minska riskerna. EPA-traktorer av omgjorda person- och lastbilar var före och under andra världskriget billiga och nödvändiga dragfordon inom lantbruk och industri. De minskade kraftigt i antal på 50-talet när riktiga traktorer blev billigare. Numera kallas de A-traktorer. Fordonet har gått från att ha varit nyttofordon till att bli rena nöjesfordon för tonåringar.

Frågan man bör ställa sig är om dessa fordon behövs över huvud taget? Det finns fyra tunga argument för att fordonstypen bör tas bort helt och hållet.

• Vi ska inte fostra våra ungdomar i beteendet att om man ska förflytta sig ska det ske i egen ”bil” när vi i stället borde uppmuntra användandet av kollektivtrafik.

ANNONS

• Miljömässigt är det helt förkastligt med ytterligare utsläpp av växthusgaser helt i onödan.

• I stället för att sitta stilla i en A-traktor bör vi uppmuntra det uppväxande släktet att röra på sig, till exempel cykla.

• Unga tonåringar har inte den trafikmognad och den konsekvensbedömning som krävs för att framföra ett så stort och tungt fordon. Senast i lördagens Bohusläningen framgår det med all önskvärd tydlighet i en artikel på sidan 11. En A-traktor framfördes med tre personer på taket och en på stötfångaren.

Lägg därtill att det förekommer att man manipulerar A-traktorer så att de får betydligt högre fartegenskaper än 30 kilometer i timmen. Polisen har slagit fast att så var fallet nu senast utanför Grebbestad.

Förbjud nyregistrering av A-traktorer omgående och förbjud fordonstypen helt och hållet tre år senare. Tills vidare kommer det fortfarande att finnas mopedbilar. Åtgärderna ovan föreslogs redan på 1970-talet men man hade då inte kurage att stå emot opinionen. Jag förstår att föreslagna åtgärder är mycket impopulära bland A-traktorentusiaster men vi kommer inte att klara varken folkhälso- eller miljöutmaningarna i framtiden om vi inte kan fatta beslut som vissa kommer att ogilla.

Bonnläppen

ANNONS