Besökarna på fina badet Bodele skräpar gärna ner

Vind för våg flyger soppåsar omkring och en del hamnar i vattnet innan kommunens personal hinner ut och städa nästa dag! uttrycker signaturen Uddevallabo.