Blanda inte bort korten

I vår nyligen publicerade debattartikel med rubrik ”Vi värnar om hyresrättens framtid” varnade vi för att sjunkande realhyror på sikt är negativt för hyresrätten som boendeform.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Replik ”Ta då ansvar inte bara i ord utan också i handling”

Lennart Derehag från Hyresgästföreningen har synpunkter på detta i sin replik. Vi tycker inte invändningarna håller.

Derehag menar att det inte går att jämföra ökande förvaltningskostnader med den totala hyresutvecklingen, eftersom hyran i kronor räknat är en större summa än kostnaden för förvaltning. Detta, menar vi, är osammanhängande resonerat. Hyrorna är fastighetsägarens enda intäkt. Om de år efter år ökar i lägre takt än kostnaderna minskar hyresvärdens möjlighet att erbjuda bostäder av god standard. Det är enkel företagsekonomi. I längden kommer sjunkande realhyror innebära sämre förvaltade bostäder, fler ombildningar och lägre rörlighet. För att bara nämna några nackdelar.

ANNONS

Det är sant att hyreslägenheter i genomsnitt är något dyrare än andra boendeformer, allt annat lika. Det är i sig inte konstigt. Till skillnad från boende i villor och bostadsrätter tar hyresgästen ingen kapitalrisk. Den står i stället hyresvärden för. Hyresgäster har dessutom rätt till en servicenivå boende i andra ägandeformer inte har.

Vi håller med Derehag och Hyresgästföreningen om att det behövs en skattereform på bostadsmarknaden. Skatter ska inte avgöra om man väljer att hyra eller äga sin bostad, och skatterna ska inte bromsa utvecklingen för någon boendeform. Denna fråga har dock i grunden ingenting med de årliga hyresförhandlingarna att göra, utan är ett försök från Derehag att blanda bort korten.

I mars var inflationen i Sverige 6,1 procent. Det är den högsta inflationstakten sedan december 1991. Bland annat stiger priserna kraftigt på el och drivmedel, vilket kommer att påverka fastighetsföretags förvaltningskostnader. I den nyligen avslutade årshyresförhandlingen steg samtidigt hyran med 1,4 till 1,8 procent i vårt lokala område. Det säger sig självt att den typen av intäktsminskningar i länden är ohållbar för alla kommersiella företag, och att förespråka det är inte att värna förhandlingssystemet.

Lyckligtvis tycks Hyresgästföreningen på nationell nivå dra andra slutsatser än Derehag. I dagarna slöt Hyresgästföreningen på nationell nivå ett avtal med Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. Vi är överens om vilka faktorer som i framtida förhandlingar bör ligga till grund för hyreshöjningar. Där ingår bland annat förvaltningskostnader, räntenivåer, inflation och taxebundna avgifter som el och vatten. Det är goda nyheter och skapar förutsättningar för att tillsammans utveckla hyresmarknaden.

ANNONS

Petra Ohldin Lampinen,

näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna GFR

Christian Melin,

Wallexia AB och kretsordförande Fastighetsägarna GFR

ANNONS