Boendets klyftor måste minska, inte öka

Konstigt att vissa alltid gärna vill höja hyrorna för vanligt folk i hyresrätt!

ANNONS

Svar på Tove Pernhults inlägg om flyttskatten med mera

LÄS MER:Flyttskatten är en broms på bostadsmarknaden

Mäklarens analys brister tyvärr I ett debattinlägg med rubriken ”Flyttskatten är en broms på bostadsmarknaden” tar mäklaren Tove Pernhult upp bland annat den så kallade flyttskatten, egentligen reavinstskatten. Vi tycker hennes inlägg har några kloka synpunkter, medan andra uppvisar en bristande analys av både verkligheten och därmed bostadsmarknaden.

Flyttskatten, egentligen reavinstskatten. Att kraftigt reducera eller helt ta bort denna skatt skulle göra att det värde som skapas via ägt boende, ofta utan egen insats idag, skulle skapa än mer obalans/öka orättvisan gentemot hyresrätten. Hos hyresrätten finns exempelvis också den så kallade uttagsskatten, i praktiken en dubbel moms på förvaltningen och därmed hyran. Problemet är nog knappast reavinstskatten; snarare att villaägare som redan betalt sin kåk inte vill flytta beroende på att de nu bor så ”billigt”. Vidare finns ju numera varken förmögenhetsskatt eller arvsskatt. Reavinstbeskattningen är en rimlig och redan generös skattebas, då värdeökningarna annars ökar på klyftorna i samhället.

ANNONS

Nedtrappning av ränteavdragen. Instämmer vi med Pernilla om; borde startats för länge sedan, så som Danmark gör sedan flera år, det vill säga en liten bit i taget.

Amorteringskravet. En sund åtgärd som införts. Räcker inte som Pernilla anför att bara trappa ner ränteavdragen för avkylande effekt. Märk att vi är Europas mest skuldsatta folk vad gäller bostadslån!

Bosparande, skattegynnat? I så fall skulle vi tillföra ytterligare en gynnande förmån för ägt boende, utöver de som redan finns. Rot, Rut, ränteavdrag, låg fastighetsskatt etc. Inte rimligt ur varken rättvisesynpunkt mellan de olika boendeformerna, inte heller ut statskassans. Dessutom finns redan bra system för bosparande på marknaden för den som vill; dock ej skattesubventionerat.

Avreglera delar av hyresmarknaden? Konstigt att alltid vissa, ofta ur finanssektorn, tydligen också mäklare, gärna vill höja hyrorna för vanligt folk i hyresrätt! Att avreglera hyresmarknaden och införa marknadshyror ökar bara på orättvisan mellan boendeformerna liksom klassklyftorna. Snarare behöver vi självklart minska dem. För den populära hyresrätten åstadkommer marknadshyror inte en enda ny lägenhet – bara ökade boendekostnader för alla de som bor/vill flytta in i en ny hyresrätt! För oss är rätten till en bra bostad, oavsett vilken boendeform man väljer, en mänsklig rättighet som dessutom ska garanteras via vår grundlag.

ANNONS

Alf Gillberg (S)

Stefan Skoglund (S)

Tidigare ombudsmän i Hyresgästföreningen respektive Byggnads