Som järnvägsvänligast framstår här Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet, menar debattörer.
Som järnvägsvänligast framstår här Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet, menar debattörer. Bild: Karl af Geijerstam

Bohusbanan i riksdagsvalet

Som järnvägsvänligast framstår här Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet, menar debattörer.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Inför riksdagsvalet i höst har Järnvägsfrämjandet frågat våra riksdagspartier om deras syn på järnvägarna i Sverige. Som järnvägsvänligast framstår här Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Som värst Sverigedemokraterna. Om man tycker att en satsning på järnvägen är viktig för att få ett hållbart samhälle bör de få stöd i valet.

Socialdemokrater och moderater anser att samhällsekonomiska beräkningar bör avgöra vilka järnvägar man ska satsa på, anser. Det låter klokt men är bedrägligt. Den aktuella statliga Klimaträttsutredningen SOU 2022:21 riktar allvarlig kritik mot hur de används. Den behandlar mest bil- och flygtrafik men sammanfattar väl hur samhällsekonomisk lönsamhet är ett förrädiskt begrepp som förenklar verkligheten och undervärderar nyttan av kollektivtrafiksatsningar. Samhällsekonomiska kalkyler bör därför inte användas som beslutsunderlag.

ANNONS

Till det kan läggas att Trafikverkets prognoser för järnvägen konsekvent har underskattat järnvägens trafikutveckling genom en otillräcklig trafikanalysmodell. Med helsvetsade spår och nya mötesstationer på Bohusbanan kan restiderna förkortas kraftigt och minska behovet av biltrafik och onödiggöra parallellgående busstrafik. Den kan i stället mata till järnvägen.

2028 kommer Skagerrakbanan, höghastighetsbanan mellan Göteborg och Oslo stå klar. För regionaltrafiken får den stopp i varje kommuncentrum. Den kommer att samverka med Bohusbanan. Är denna upprustad då kan det bli snabba restider också från mellanliggande från mindre stationer. I projektet ingår också en bro från Bohusbanan över Idefjorden till Norge för godstrafikens skull. Med Bohusbanan upprustad kunde det då innebära minskad långtradartrafik på E 6 och en lättnad för trafiksituationen där.

Den nuvarande regeringen är ansvarig för den trafikpolitik som nu förs. Den nationella planen för infrastrukturinvesteringar för 2022- 2033 bygger på historiska data och Trafikverkets felaktiga prognoser om framtiden. Sådan prognosstyrning har en konserverande verkan och förmår inte lösa de problem som trafiken bidrar till. I stället är det politiska partiers uppgift att styra efter mål exempelvis regional utveckling, effektivare resursanvändning och mindre klimatpåverkan. V, MP, S och C förordar målstyrning i stället för prognosstyrning till skillnad från de andra partierna.

I en rangordning vilka partier som bäst skulle gynna regionbanorna (i Kalmar län) framstår Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet som mest järnvägsvänliga. Således finns det partier att rösta på både på borgerliga sidan och vänstersidan av våra riksdagspartier.

ANNONS

Klas Ternegren, Christer Wilhelmsson, Hans Sternlycke

Svenska Järnvägsfrämjandet Väst

ANNONS