Riksintresset för banan är ett minne blott och en katastrof om Bohusbanan skulle stängas, uttrycker debattörer.
Riksintresset för banan är ett minne blott och en katastrof om Bohusbanan skulle stängas, uttrycker debattörer. Bild: Karl af Geijerstam

Bohusbanan ska vara en pulsåder genom landskapet!

Riksintresset för banan är ett minne blott och en katastrof om Bohusbanan skulle stängas, uttrycker debattörer.

ANNONS
|

Bohusbanans framtid är oviss och trots kommande årens investeringar kommer det inte att räcka för att öka hastigheten utan är rent underhåll för att bibehålla dagens standard. Riksintresset för banan är ett minne blott och det skulle vara en katastrof för Bohuslän om Bohusbanan skulle stängas och läggas ner likt Lysekilsbanan.

Bohuslän är en del av den svenska landsbygden och vi som lever och bor här är beroende av bilen för att kunna lägga det berömda livspusslet. För att ta sig till arbete eller studier och hinna lämna och hämta barn på fritidshemmen krävs tillgång till bil. Många hade kunnat välja tåget framför bilen om bara tåget faktiskt kom fram i tid och det samtidigt fanns möjlighet till tidsvinst jämfört med bilen. Det skulle vara, inte bara, ett miljömässigt incitament utan framför allt ekonomiskt, med anledning av den höga inflationen som till stor del drivs av höga bränslepriser. När dieseln pendlar på omkring 25 kronor per liter innebär det en stor påfrestning på ekonomin för vanligt folk som behöver ta sig till arbete, köra barnen på fritidsaktiviteter och övriga vardagsresor för att få ihop livets alla delar.

ANNONS

Om man i stället kunde välja tåget framför bilen för vissa av resorna under veckan skulle det spara plånboken samtidigt som det blir möjligt att spara på miljön. Trots detta har Trafikverket valt att ta bort riksintresset för Norra Bohusbanan vilket egentligen betyder att den på sikt kommer att stängas ner. Det skulle vara förödande om Bohusbanan slutade trafikeras. Det klassiska talesättet vad som kom först, hönan eller ägget, kommer väl till pass. Satsningar på banan uteblir om antalet resande blir färre, samtidigt som antalet resande blir färre med anledning av att satsningar prioriteras bort. Det saknas helt argument för att välja tåget framför bilen till arbetet när restiden blir mer än femtio procent längre samtidigt som man riskerar att komma för sent, om tåget överhuvudtaget lämnar plattform.

Intresset för att bo på landsbygden har ökat dramatiskt under åren med pandemi och många väljer att bo där det är lugnt och tryggt, långt från storstadens bullriga miljöer. Det skapar möjligheter för våra Bohuslänska kommuner att växa. För att detta ska vara möjligt krävs en järnväg som är konkurrenskraftig mot bilen.

Vi moderater vill göra norra delen av Bohusbanan konkurrenskraftig genom att korta ner restiden. Moderaterna vill därför verka för en utveckling och utbyggnad för att modernisera Bohusbanan.

ANNONS

Christoffer Rungberg,

Moderaterna Munkedal

Henrik Sundström,

Moderaterna Uddevalla

Ulf Hanstål,

Moderaterna Lysekil

Mats Abrahamsson,

Moderaterna Sotenäs

Lise-Lott Fröjd,

Moderaterna Tanum

Marie Edvinsson Kristiansen,

Moderaterna Strömstad

ANNONS