Riksintresset för banan är ett minne blott och en katastrof om Bohusbanan skulle stängas, uttrycker debattörer.

ANNONS