Det är hög tid att vi tar tillvara denna markresurs och gör den tillgänglig och värdefull för många människor, menar debattören.
Det är hög tid att vi tar tillvara denna markresurs och gör den tillgänglig och värdefull för många människor, menar debattören.

Bör prioritera Valbodalens gröna ängar för odlingslotter

Det är hög tid att vi tar tillvara denna markresurs och gör den tillgänglig och värdefull för många människor, menar debattören.

ANNONS
|

Valbodalens i Lysekils gröna ängar ligger som en oslipad diamant helt nära centrum. Det är hög tid att vi tar tillvara denna markresurs och gör den tillgänglig och värdefull för många människor. Del av Valbodalen kan bli ett mycket bra område för koloni- eller odlingslotter. Intresset för detta ökar nu starkt i Sverige och ger glädje och nytta för utövarna. Dessutom är det ett trevligt utflyktsmål för alla oss andra. Odlingslotter är även ett värdefullt inslag i integrationsarbetet, som behöver all uppmärksamhet.

Lysekils kommun bör prioritera och skapa odlingslotter på delar av Valbodalens gröna ängar. Det är dessutom inga höga kostnader att utveckla området. Man behöver bestämma lotternas storlek, placering och plöja upp marken, utforma arrendekontrakt och initiera föreningssamverkan. Kanske även ordna en enklare gångväg. För ett hundra år sedan byggdes stenhuggartorpet Valbodalen i området. Torparen hade odlingar och höns och kanske även en gris. Idag finns enbart husgrunderna kvar. Lysekils kommun bör omgående starta planarbetet för odlingslotter, som en första och enklare del i detaljplanearbetet, som ska göras för hela Valbodalen.

ANNONS

Denna första inriktning av planarbetet bör kunna göras snarast och möjliggöra odlingslotternas snara intåg på del av ängarna. Jag har under hela mitt liv rört mig och värdesatt Valbodalen, som den gröna oas området är. Viktigt i sammanhanget är givetvis de mycket låga kommunala kostnaderna och den stora glädje och nytta, som uppnås för många kommunmedlemmar när området utvecklas. Alltså stor chans för kommunen att visa upp lite verkstad och inte bara ”titta på frågan”.

Lars T Hansson

Liberalerna

ANNONS