Kleven
Kleven Bild: Lasse Edwartz

Bra att 58 personer är skrivna på Kleven

Sotenäs behöver fler lägenheter

ANNONS

Replik till Socialdemokraterna i Sotenäs

LÄS MER:Vi har rätt att säga nej till byggplaner

Planändringen på Kleven kom till på S och C-ledningens initiativ. Anledningen var att man ville flytta industrin för att skapa bostäder. Idag finns 230 lägenheter och 58 personer är idag skrivna på Kleven, vilket jag tycker är bra.

LÄS MER:Säg nej till fler lägenheter på Kleven

Nu är det i och för sig inte min uppgift att utreda bostadssituationen i kommunen men enligt Sotenäsbostäder så är registreringstiden i snitt för en lägenhet i Sotenäs kommun idag cirka ett år och det är cirka 17 sökande på varje lägenhet. Så Sotenäs behöver fler hyresrätter och det kan vi vara med och bidra till.

ANNONS

Totalt finns det idag 15 lägenheter till salu, inte ett 20 tal som nämnts ett par gånger tidigare.

Jag tycker fortfarande att det är bättre att en sakkunnig person utreder trafiksituationen vilket kanske bör göras oavsett.

LÄS MER:Vill inte S skapa nya hyresrätter på Kleven?

Vad gäller Facebook-gruppen har jag inte ändrat uppfattning.

Kai Engelbrektsson

HF i Smögen AB

LÄS MER:120 nya bostäder planeras på Smögen

LÄS MER:Vi bygger för fullt i Sotenäs

LÄS MER:Områden som Kleven förstör Bohusläns karaktär

LÄS MER:Ny detaljplan ger fler möjligheter