Bra att skolorna äntligen debatteras i Sotenäs

Det har vi i (MP) efterfrågat i många år, men när allianspartierna styrde kommunen så fanns det inget intresse av att mötas i en debatt, menar debattören.