Antalet platser och tider för att få vaccin är ojämnt fördelade över regionen.

ANNONS