”Det kommunägda bolaget Uddevalla Vatten AB ska göra en översyn av Skansverket inför nya och utökade tillstånd”, skriver Elving Andersson (C) och Camilla Johansson (C).
”Det kommunägda bolaget Uddevalla Vatten AB ska göra en översyn av Skansverket inför nya och utökade tillstånd”, skriver Elving Andersson (C) och Camilla Johansson (C). Bild: Lasse Edwartz

Bromsa spridningen av läkemedelsrester i vattnet

Två stora hot mot vår miljö och hälsa är spridningen av läkemedelsrester och mikroplaster i naturen, och kanske framför allt i vatten.

ANNONS

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot vår hälsa. När resistenta bakterier får fäste är de oerhört svåra att behandla, och allt fler antibiotiska preparat riskerar bli verkningslösa. Att hejda utbredningen av antibiotikaresistenta bakterier är en våra viktigaste uppgifter för god folkhälsa. Läkemedelsrester som kommer ut i kretsloppen bidrar starkt till att resistenta bakterier utvecklas. Spridning av läkemedelsrester sker i dag bland annat via våra avloppsreningsverk, då de inte tas om hand i reningsprocessen.

LÄS MER:Lobbygrupp vill pumpa ut avloppsvatten i Byfjorden

Ett annat miljöhot är spridningen i mikroplaster vilket hårt drabbar den marina miljön och djurlivet i våra vatten. Även här sker en spridning via våra avloppsreningsverk.

ANNONS

Det kommunägda bolaget Uddevalla Vatten AB ska göra en översyn av Skansverket inför nya och utökade tillstånd. Det är Centerpartiets uppfattning att man i samband med denna översyn också bör utreda förutsättningarna för att utveckla reningsprocesserna så att även läkemedelsrester och mikroplaster tas om hand. Även om det inte finns myndighetskrav på detta i dag bör Uddevalla även på detta område vara en föregångskommun.

Elving Andersson (C)

gruppledare för Centerpartiet i Uddevalla

Camilla Johansson (C)

vice gruppledare för Centerpartiet i Uddevalla